ZAJIŠTĚNÍ STAVEB A REKONSTRUKCÍ
Držíme v rukou klíč pro zhodnocení vaší nemovitosti. Naše zkušenosti v oblasti staveb a rekonstrukcí hovoří za nás.

Zajištění staveb a rekonstrukcí

 

Stavebně - technická činnost

Stavebně technickou činnost zajišťujeme jak pro naše objekty, tak i pro nemovitosti ve vlastnictví našich klientů. Zaměřujeme se na kompletní rekonstrukce objektů, rekonstrukce jejich konkrétních částí (byty, kanceláře, obchodní prostor ad.), výstavbu nových budov i na zajištění dílčích oprav v rámci dané nemovitosti.
Rekonstrukce objektu nebo zajištění novostavby je náročný a dlouhodobý proces. Komplexnost našich služeb v této sféře a naše dlouholeté zkušenosti pomáhají šetřit čas i prostředky našich klientů vynaložené na špatně zvoleného dodavatele či nedostatečnou stavební dokumentaci.
Během procesu rekonstrukce objektů či zajištění novostaveb se o vás bude starat tým našich odborníků. Ten také po celou dobu drží projekt pevně v rukou, dohlíží na plnění termínů a koordinuje komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami včetně úřadů.
 

Jak vypadá běžná spolupráce:

 • Provedeme analýzu pozemků a objektů, posoudíme možnosti jejich využití a návaznosti na funkčnost dokončené stavby
   
 • Zajistíme studii pro možné budoucí využití
   
 • Provedeme ekonomické vyhodnocení projektu
 • Uspořádáme pro vás výběrové řízení na architektonickou kancelář
 • Budeme řídit celý projekt, zastupovat vás při jednání s úřady a zajistíme všechna potřebná povolení
 • Zabezpečíme zadání pasportizace, potřebných průzkumů a BOZP
 • Zajistíme výběrové řízení na dodavatele stavby, popřípadě jednotlivé subdodavatele, připravíme smlouvy a budeme přítomni při jednání se zúčastněnými stranami
 • Koordinujeme pravidelné kontrolní dny
 • Pravidelně vás budeme informovat o průběhu výstavby
 • Zastoupíme vás při jednání s úřady ohledně přeložek, popř. záborů
 • Pomůžeme vám s výběrem interiéru (kuchyní, vestavěných skříní, obkladů, dlažeb…)
 • Zajistíme napojení objektu na inženýrské sítě, vč. uzavření jednotlivých smluv
 • Budeme provádět pravidelné kontroly termínů, kvality práce, fakturace a smluv
 • Vyřešíme případné klientské změny, budeme řídit a koordinovat dodavatele
   
 • Zajistíme kolaudaci stavby
 • Převezmeme dokončené dílo
 • Vyřešíme za vás případné reklamace, zajistíme koordinaci při odstraňování vad a nedodělků
 
I po skončení spolupráce na určitém projektu o naše klienty rádi pečujeme. Zabezpečíme např. pronájem či prodej budovy nebo veškerou technickou péči o objekt.