SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Svěřte svou nemovitost do rukou profesionálů. Poskytneme vám komplexní servis pro správu nemovitostí.

Správa nemovitostí


Rádi bychom vám nabídli naše dlouholeté zkušenosti v oblasti správy nemovitostí. Pro naše klienty provádíme veškerý servis spojený se správou či provozem a údržbou bytových domů, ale i komerčních objektů.

V rámci správy budov poskytujeme komplexní servis včetně administrativních, technických a ekonomických činností.
 

Administrativní činnosti:

 • zabezpečujeme vedení dokumentace a evidence související se spravovaným majetkem
   
 • zajišťujeme vedení evidence vlastníků jednotek/nájemníků
   
 • vedeme evidenci počtu osob pro vyúčtování služeb
   
 • staráme se o evidenci plateb spojených se správou a provozem nemovitostí
   
 • vedeme evidenci korespondence
   
 • smluvně zajistíme dodávky všech energií a ostatních služeb nutných k provozu nemovitostí – vody, plynu, elektrické energie, dodávku tepla a teplé vody, odvoz pevného domovního odpadu, kominické služby, schůdnost chodníků
   
 • zajistíme pojištění nemovitosti
   
 • předpisujeme nájemného z pronajatých bytů a nebytových prostor či ostatních užívaných částí domů a příslušenství, v souladu s platnými právními předpisy
   
 • dle požadavků vlastníka vyhotovujeme a zpracujeme nájemní a podnájemní smlouvy
   
 • připravujeme podklady pro úpravu nájemného v bytech s regulovaným nájmem v souladu s příslušnou vyhláškou
   
 • provádíme pravidelné vyúčtování plateb za služby spojené s užíváním bytu (vodné a stočné, dodávky tepla a teplé vody) a užíváním společných prostor (výtah, el. energie, úklid atd.)
   
 • dodržujeme zákonem a vlastníky stanovené termíny pro vyúčtování služeb
   

Technické činnosti:

 • zajišťujeme havarijní službu mimo pracovní hodiny správce - o sobotách, nedělích i svátcích
   
 • zajišťujeme potřebné revize
   
 • kontrolujeme spotřebu a kvalitu, zajišťujeme čtení a kontrolu měřidel a připravujeme další podklady pro rozúčtování nákladů a zálohových plateb
   
 • pravidelně informujeme vlastníka nebo zástupce vlastníka
   
 • zajišťujeme pravidelnou kontrolu objektu
   
 • zajišťujeme uplatňování reklamací v rámci záruční doby
   
 • zabezpečujeme údržbu a opravy domů, společných prostor, bytů a nebytových prostor
   
 • připravujeme návrhy nutných oprav, rekonstrukcí a jiných investic do předmětných objektů
   
 • udržujeme jednotlivé byty a nebytové prostory ve stavu způsobilém k řádnému smluvenému nebo obvyklému užívání
   

Ekonomické činnosti:

 • zabezpečujeme vedení došlých a vydaných faktur
   
 • staráme se o vedení hotovostní pokladny
   
 • zajišťujeme výběr všech předepsaných plateb a pečlivě vedeme jejich evidenci
   
 • vedeme evidenci všech předepsaných plateb
   
 • sledujeme platební kázeň
   
 • upomínáme nedoplatky a dluhy váznoucí na jednotkách

Dle požadavku klientů také zajišťujeme kompletní vedení účetnictví a právní servis včetně zastupování před úřady a jinými institucemi.

Do rozšířené nabídky služeb také patří stavebně-technická činnost. Nabízíme komplexní zajištění veškerých oprav, rekonstrukcí a výstavby bytových či nebytových objektů včetně potřebných povolení a projektové dokumentace.